PODMIENKY ÚČASTI NA KURZOCH PLATNÉ OD 2.9.2015      

 

Trvanie kurzu

Permanentka na kurz je časovo viazaná. Termín trvania kurzu je na permanentke uvedený.  Po uplynutí termínu trvania kurzu permanentka stráca platnosť a neo-právňuje Vás k vstupu na lekcie. Ak je hodina zrušená, budete o tom včas informovaní a trvanie kurzu sa predĺži.

 

Úhrada

Klient je povinný uhradiť celkovú sumu za kurz pred jeho zahájením na bankový účet vo FIO banke, č. účtu  SK2483300000002100763290, FIOZSKBAXXX. V poznámke uvedie svoje meno, variabilným symbolom je označenie kurzu (uvedené v rozvrhu cvičení).

 

Náhrada vymeškaných lekcií

Po dohode s inštruktorkou si môžete nahradiť  vymeškané lekcie  z jedného kurzu, ale len v priebehu trvania Vami zakúpeného kurzu. Na náhradné hodiny je nutné sa vopred prihlásiť. Náhradnú hodinu nie je možné následne zrušiť, resp. opäť si ju nahrádzať.

 

Jednorazový vstup na lekciu si rezervujte telefonicky alebo mailom , min. 24 hodín vopred. Ak bude vstup možný, bude Vám potvrdená rezervácia.

 

Zdravotný stav klientov

Kurzy PILATES sú určené len pre zdravých klientov. Inštruktori nemajú odborné (zdravotnícke) vzdelanie na posúdenie vhodnosti cvičenia PILATES.

Ak ste v minulosti utrpeli vážnejšie zranenie, absolvovali ste operáciu , v prípade indikovaných zdravotných komplikácií, nepriaznivého alebo zhoršeného zdravotného stavu, konzultujte vhodnosť cvičenia najprv so svojím lekárom.

 

Klient je povinný počas cvičenia PILATES dodržiavať pokyny inštruktora. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo spozorovania zdravotných ťažkosti je nutné o tomto okamžite informovať inštruktora. Za akékoľvek ťažkostí pri alebo po cvičení nenesie inštruktor žiadnu zodpovednosť.

 

Pitný režim počas cvičenia je zabezpečený a je v cene kurzu, príp. individuálnej hodiny.

 

ODPORÚČANIA

Na lekcie noste priliehavý,  ale nie tesný športový odev a ponožky, najlepšie s protišmykovou úpravou. Prichádzajte na lekcie včas, aby ste svojím neskorým príchodom nerušili ostatných cvičiacich a inštruktora. 

 

Zaplatením kurzu  súhlasíte s našimi podmienkami účasti na kurzoch.

 

CENNÍK - TU